Kategori: Mevzuat

Çağdaş Eczacılar Derneği Merkez 8. Olağan Genel Kurulu

27 Mayıs 2018 Pazar günü saat:13:00 de Ergenekon Cad. Pınar Apt. No:65 kat:6 d:15 Pangaltı/İstanbul adresinde yapılan genel kurulumuz yapılmıştır. Genel kurul sonucunda yönetim kurullarımız aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Saygılarımızla. Yönetim Kurulu Merkez Yönetim Kurulu Ecz. Murat DURMAZ (Başkan) Ecz. Harika Aydın ATAL (Genel Sekreter) Ecz. Şeyma...

Çağdaş Eczacılar Derneği Merkez 8. Olağan Genel Kurul Duyurusu Ve Gündem

Çağdaş Eczacılar Derneği  Merkez 8. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2018 Pazar saat:13:00 de Ergenekon Cad. Pınar Apt. No:65 kat:6 d:15 Pangaltı/İstanbul adresindeki dernek merkezinde çoğunluk aranarak, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamazsa 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat:13:00 de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecektir. Saygılarımızla. Gündem aşağıdadır....

Çağdaş Eczacılar Derneği Merkez 7. Olağan Genel Kurul Duyurusu Ve Gündem

Çağdaş Eczacılar Derneği  Merkez 7. Olağan Genel Kurulu 22 Mayıs 2016 Pazar saat:13:00 de Ergenekon Cad. Pınar Apt. No:65 kat:6 d:15 Pangaltı/İstanbul adresindeki dernek merkezinde çoğunluk aranarak, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat:13:00 de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecektir. Saygılarımızla. Gündem aşağıdadır....

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik değişikliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete’de Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik değişikliği için tıklayınız. Yönetmelik değişikliğine ilişkin karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında TİTCK Genelgesi

14.03.2016 tarihinde TİTCK’nın internet sitesi www.titck.gov.tr adresinde 14.03.2016 tarih ve 2016/3 sayılı TİTCK genelgesi yayımlanmıştır. Bu genelgeye istinaden artık “kırmızı ve yeşil reçetelerin ilk nüshasının arkasına “ilacı temin eden hasta ya da hasta yakınının adresinin yazılması” gerekmektedir. Önemle bilgileriniz sunulur. 2016/3 sayılı genelge için tıklayınız.

İlaç Fiyat Kararnamesi değişikliği

21.02.2016 tarih ve 29631 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlanmıştır. Karar için tıklayınız.

Yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğu ertelendi

Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, “yeni nesil ödeme kaydedici cihazları” kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak yeniden belirlendi. Maliye Bakanlığı tarafından 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair...

Yeni İlaç Fiyatlandırma Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yeni İlaç Fiyatlandırma Tebliği (Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ) 11.12.2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile 22.09.2015 tarih ve 26651 sayılı R.G’de yayımlanan İlaç Fiyatlandırma Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ metni için tıklayınız.  

Anayasa Mahkemesi TEB Yardımlaşma Sandığı’na üye olma zorunluluğuna ilişkin kanun maddesini iptal etti

İstanbul Eczacı Odası’nın 2013 yılı Ekim ayından beri sürdürdüğü yasal mücadele sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi TEB Yardımlaşma Sandığı’na üye olma zorunluluğuna ilişkin kanun maddesini iptal etti. 2013 yılında yapılan İstanbul Eczacı Odası seçimleri öncesi Türk Eczacıları Birliği’nin TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’ndeki “Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödeyemeyen üyeler...

Yeni İlaç Fiyat Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (İlaç Fiyat Kararnamesi) 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kararname ile birtakım değişikliklerle 2007 yılından beri yürürlükte olan  İlaç Fiyat Kararnamesi yürürlükten kaldırıldı. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar için tıklayınız.