Statinlerin Diabetojenik potansiyelleri farklılık gösterebilir