İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (Farmakovijilans Yönetmeliği) Yayımlandı