Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği yayımlandı