Yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğu ertelendi

Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, “yeni nesil ödeme kaydedici cihazları” kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak yeniden belirlendi.

Maliye Bakanlığı tarafından 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:466)” yayımlandı.

 Bu kapsamda  2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı,

1 milyon  lirayı aşan mükellefler için 1 Nisan 2016 tarihinden,

* 1 milyon liradan 500 bin  liraya kadar olan mükellefler için1 Temmuz 2016 tarihinden,

 *500 bin lira ile 150  bin lira arasında olan mükellefler için1 Ekim 2016 tarihinden,

*150 bin liradan  az olan mükellefler için de 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme  kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayacak. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151225.htm

1323 Toplam okunma 2 Bugün okunma