Yeni İlaç Fiyat Tebliği Ne Getiriyor?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ 11 Aralık 2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tebliğ nedeniyle fiyatları değişecek ilaçların listesi 1 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak ve yayım tarihinden 40 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yeni ilaç fiyat tebliğinde eczacı kamuoyunun beklentilerine yönelik herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Tebliğ daha çok yerli ilaç sektörünün, üretim maliyetleri altında kalan ilaçlarını kapsıyor. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ ile Jenerik ilaç üreticilerini yakından ilgilendiren iki yeni düzenleme geliyor. – Birincisi; maliyet kartı uygulaması – İkincisi ise; yetim ilaçlarla ilgili Referans Fiyat Uygulaması nedeniyle üretim maliyetlerinin altında kalan yirmi yıllık ilaçlar için fabrika çıkış (depocuya satış) fiyatı 6,93 TL ve altında, yirmi yıllık olmayan ilaçlar için ise fabrika çıkış (depocuya satış) fiyatı 3,63TL’nin altında kalan ilaçlar artık referans fiyat uygulamasına tabi olmayacaklar. Nitekim tebliğin 5. Maddesinin 12.fıkrasında ‘maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde maliyet kartında beyan edilen fiyatın %100’ü fabrika çıkış fiyatı olarak belirlenir’ denilerek bu grup ilaçlarda referans takibi yapılmayacağı belirtiliyor. Özetle maliyet kartının altında üretilen ilaçlardan yirmi yıllıklar 6,983 TL’ye, yirmi yıllık olmayanlar ise 3,63 TL’ye kadar fiyat alabilecekler. Ancak bu uygulamanın her ilaç firması için sınırlı sayıda ilacı kapsayacağı ve fiyat değişikliğinin 400-500 kalem ilaçla sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Sektör temsilcilerinin listelerin yayım tarihinin, Şubat 2016’ya çekilmesi ve yayım tarihinden 5 gün sonra yürürlüğe girmesine yönelik taleplerini bakanlık yetkililerine ilettikleri gelen bilgiler arasında. Yeni ilaç tebliğinde yerli ilaç sektörünü ilgilendiren esas düzenleme yetim ilaçlara yönelik olarak geliyor. Yetim ilaçlarda da referans fiyatın %100’ü uygulanacak. Dahası, yetim ilaçlar; ithali halinde %5, Türkiye’de üretilmesi halinde ise %100’ün %20 fazlası fiyat alabilecekler.

Ecz. Rafet Şahin

1912 Toplam okunma 4 Bugün okunma