Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Mart 2016’da 29667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı