Çağdaş Eczacılar Derneği Merkez 7. Olağan Genel Kurul Duyurusu Ve Gündem

Çağdaş Eczacılar Derneği  Merkez 7. Olağan Genel Kurulu 22 Mayıs 2016 Pazar saat:13:00 de Ergenekon Cad. Pınar Apt. No:65 kat:6 d:15 Pangaltı/İstanbul adresindeki dernek merkezinde çoğunluk aranarak, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat:13:00 de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecektir. Saygılarımızla.
Gündem aşağıdadır.
Yönetim Kurulu

Gündem
1. Açılış ve yoklama
2. Genel kurul başkanlık divanının seçimi 3.Saygı duruşu
4. Yönetim kurulu çalışma raporunun sunulması
5. Denetleme kurulu raporunun sunulması
6. Raporlar üzerine görüşmeler
7. Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası
8. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
9. Yönetim kurulu,denetleme kurulu ve onur kurulunun seçimi
10. Dilek ve öneriler
11. Kapanış

1758 Toplam okunma 2 Bugün okunma