Kategori: Ecz. Murat Gümüş

TEB 40. Büyük Kongre’den Önce

3-6 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan 40. Büyük Kongre’de Türk Eczacıları Birliği’nin yeni yöneticileri seçilecek. Eczacılığın gidişatını eczacı odalarının 335 delegesi belirleyecek. Görünen o ki, son anda bir sürpriz olmazsa 2007’den beri başkanlık görevini sürdüren Adana delegesi Ecz....

Devit-3 Ampulü Bir Dilim Ekmeğe Kırma Eğitmeni

28.08.2015 eczanemin telefonu çaldı, karşıdaki kişi araba ile eczaneme nasıl gelineceğini soruyordu. noluyoruz, gündüz gündüz nöbetçiyim de haberim mi yok, sıcaklardan beynim mi bulandı diye düşünürken arayan kişiye eczanemin yerini tarif ettim. 5 dakika sonra günde 1 defa yapılan uzun...

“Tahdit” Tekerrürden İbarettir

“Muhterem arkadaşlarım, eğer antidemokratik kanunları, numara sırasiyle tasnif etmek icabederse baş numarayı alacak olan Eczacılar Kanunudur. Bu kanunun müzakeresine başlamış bulunuyoruz…” Zonguldak milletvekili Rifat Sivişoğlu “1953 yılındaki 964 sayılı Eczacılar ve Eczahaneler Hakkındaki Kanun”un yerini alacak tasarı üzerideki görüşmelerine bu...

Tasa Taslağı

İlginçtir, ne zaman Sayın Mehmet Domaç’ın eşi eczane açacak olsa eczacılık mevzuatı değişiyor. Eczacı hanım 2005’te bir AVM’de eczanesini açmadan önce 2004 Aralık ayında yönetmelik değişmiş, eczaneler birden fazla kapı bulundurma hakkına sahip olmuştu. Şimdi yine yasa değişti ve değişiklik...

14 Mayıs Eczacılık Günü Mesajımdır

Bugün 14 Mayıs, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de eczacılık sınıfı açılalı tam 173 yıl oldu. Ben fakülteye gireli çok olmadı. O günden bugüne çok fazla şey değişti. İlaç değişti, ispençiyari değişti, tıbbi müstahzarlar değişti. Kimisi basamakları üçer beşer atladı, Kimisi çok yoruldu,...

6197

Bugün eczacılığın gündeminde iki tane yılan hikayesi var. Birincisi yıllardır dillerden düşmeyen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, eczacı meslek örgütlerinin siyasi iktidarla büyük oranda mutabakata varmasıyla ve eczane eczacılarının da büyük bir kısmının desteğiyle neredeyse hayata geçirilecek gibi...

Eski Protokol Öldü, Yaşasın Yeni Protokol!

Bu yeni protokol çok iyi oldu. Neden mi? Çünkü kamu kurum iskontoları artık eczane üzerinden SGK’ya aktarılmıyor, firmalar doğrudan Kuruma ödüyor.Çünkü kamu kurum iskontolarını firmalar eksiksiz uyguluyor.Çünkü muayene ücretleri eczaneden değil, tımarhaneden tahsil ediliyor.Çünkü ticari iskontolar hiçbir yere gitmedi, yerinde...

Fevkalâde

1 Temmuz 1957 . Türk Eczacıları Birliği’nin kuruluşunun üzerinden henüz 1 yıl geçmişken ilk defa Fevkalade Kongreye (Olağanüstü Kongre) gidilmişti. O dönem 7 yönetim kurulu üyesinden oluşan Merkez Heyetinin başkanı, ikinci başkanı ve veznedarı 17 Nisan 1957 tarihinde istifa etmiş,...

SGK’ya Öneriler

Global bütçe uygulaması kapsamında SGK’nın ilaç harcamaları için 2010 yılı hedefi 14,6 milyar TL olarak hesaplanmıştı. İlaç fiyatları düşürüldü, kamu kurum iskontoları artırıldı ama yetmedi. 2011 yılı için de hedef 15,5 milyar TL. Yine yetmeyecek. O halde parayı biraz idareli...