Kategori: Ecz. Rafet Şahin

Yeni İlaç Fiyat Tebliği Ne Getiriyor?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ 11 Aralık 2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tebliğ nedeniyle fiyatları değişecek ilaçların listesi 1 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak ve yayım tarihinden 40 gün sonra yürürlüğe girecek. Yeni ilaç fiyat tebliğinde eczacı kamuoyunun beklentilerine yönelik herhangi bir...

Eczacı Meslek Hakkı

Mesleğin geleceğinin inşasında ve yaşadığımız ekonomik kırılgan aşılmasında hiç şüphesiz meslek hakkı talebimizin tartışılmaz önemde bir yeri var. Ancak meslek hakkı tanımına ve uygulanmasına ilişkin meslek kamuoyunda tam bir kavram kargaşası yaşanıyor. “Meslek hakkı” yerine “eczacı kâr marjı”, “hizmet hakkı” vb. kavramlar sıklıkla kullanıldığı gibi, meslek...

PARALEL TİCARETİN ENGELLENMESİ VE ITS

                                                           İlaç Takip Sistemi üzerine yapılan değerlendirmelerin pek çoğu sistemin özünü kavramaktan bir hayli uzak ve oldukça sığ yaklaşımlar. Bir bölümünde ise bilinçli bir çarpıtma söz konusu.   Sağlık Bakanlığı bürokratları ( ki onlar sistemin ne güçlü savunucuları arasında) İlaç Takip Sisteminin amacını “hazinen soyulmasının önlemek,...

GÜNDEMDEKİLER

Siyasetin gündemi Anayasa değişikliklerine kilitlenmiş durumda. İktidar ve muhalefetiyle Siyaset Kurumu bu süreci ileriye taşıyacak olgunlukta değil. Kimsenin bulunduğu konumu değiştirmeye niyeti yok.   Ülkenin temel ihtiyaçları üzerinden sürdürülen bir tartışma süreci yerine yine siyasi polemikler üzerinde devam eden bir süreç yaşanıyor. Oysaki ülke son otuz...

4 Aralık Eylemi’ne Sahip Çıkmak!

Kriz etkisini daha çok hissettirmeye başladı. Son dönemde artan toplumsal hareketlilik bunun işareti… Meslek örgütleri, sendikalar, emek örgütleri iş ve aş, insanca bir yaşam, ekonomik ve sosyal haklar için daha çok alanlara çıkmaya başladı. Hükümet’in yaklaşımı ise bir hayli ilginç, toplumsal grupları siyaset yapmakla, ideolojik davranmakla...

İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI VE İTS’YE İLİŞKİN GERÇEKLER!

İlaç Takip Sistemi üzerindeki tartışmalar sürüyor. Eczacı örgütleri,  eczacı tabanında tartışmalar,   ağırlıklı olarak sistemin işleyişine dönük sorunlar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Sistemden asıl beklentisi olan çok uluslu ilaç şirketleri ise sistemi kendileri bakımından ‘doğru’ bir zemine oturtma çabası içindeler. Tartışmalar derinleştikçe İTS üzerindeki sis perdesi de dağılmaya...

Ticaretin Küresel Dili ve İTS

1970’ li yıllardan başlayarak sermayenin serbest dolaşımı, mal hizmetlerin dolaşımında özgürlük, ürünlerin tanımlanması ve takibine ilişkin düzenlemeler, fikri mülkiyet hakları, veri koruma vb uygulamalar adım adım gündemimizde yer etmeye başladı. Bunlar küreselleşen kapitalist sistem ile birlikte ortaya çıkan gelişmelerdi. Bir diğer önemli düzenleme ise konumuz olan İlaç...

YEREL SEÇİMLERİN ARKASINA SARKAN “GÜNDEM”!

Yerel seçimler geride kaldı. Hükümet kendisi için baş ağrısı olacak sorunları 29 Mart Yerel Seçimlerinin sonrasına ertelemesine rağmen beklediği toplumsal desteği bulamadı. Seçimlere siyasi liderlerin ağız dalaşı damgasını vurdu. Yerel yönetim sorunlarının pek azı gündemde yer aldı. Ülkenin temel siyasi, sosyal ve ekonomik sorunları da gündemde...

2004’TEN BUGÜNE YAŞANAN SORUNLAR VE SÜRECİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ – 1

İlaç, eczacılık ve sağlık alına yansıyan, hizmetin niteliğini değiştiren dönüşüm politikaları 2004 yılı ile başladı. DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti 2001 kriziyle sarsılmaya başlamış, imzalanan yeni İMF programı da koalisyon hükümetinin devamını sağlamaya yetmemişti. Yapılan 2002 genel seçimlerinde iktidar el değiştirmiş, yerini tek başına AKP iktidarına bırakmıştı. AKP...

Biz eczacılar ne istiyoruz?

Biz eczacılar ne istiyoruz? Neden kar kış demeden yollara düştük Ankara’ya yürüyoruz? Sağlıkta dönüşümle birlikte başlayan sosyal güvenliksiz ve sağlıksız sistem her gün yeni sorunlar üretiyor. Meslek alanımız sorunlar yumağına dönüştü. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sorunlarımız var! Dört yıldır sosyal güvenlik sisteminin ağırlıklı yükünü biz taşıyoruz....