TİTCK “yapı kullanım izin belgesi/yapı ruhsatı” ile ilgili genelge ve Güncel Eczane Denetim Formu yayımladı

TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) 29 Mayıs 2014’te internet sitesinden yayımladığı 28.05.2014 tarih ve 64939 sayılı Genelgeyle “yapı kullanım izin belgesi/yapı ruhsatı” ile ilgili açıklama yaptı ve eczane denetimlerinde kullanılacak güncel eczane denetim formu yayımladı.

“Eczane olarak kullanılacak binanın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş olması gerektiği, ayrıca ekte bulunan yazıda yer aldığı şekilde söz konusu dükkanlar için ilgili Belediyeden alınacak yazılarda “2981/3290 sayılı yasanın Geçici 2. Maddesinin a) bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu” ifadesinin yer alması durumunda bu yazının yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatı yerine kabul edilebileceği hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.”

“İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması hakkında tarafınızca yapılacak işlemlerde birlik sağlanması amacıyla konu hakkında düzenlenen 28/05/2014 tarih ve 64939 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

Ayrıca mezkûr Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güncellenmiş Eczane Denetim Formu ekte yer almakta olup eczane denetimlerinde mezkûr Yönetmelik hükümleri ile birlikte söz konusu formun göz önünde bulundurulması ve varsa web sitenizde yer alan denetim formlarının güncellenmesi gerektiği önemle duyurulur.”

http://www.titck.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=oJaOVx73q1M=

4359 Toplam okunma 2 Bugün okunma