Bütün Halkımızı Devlet Hastanelerinin Ticarethaneye Dönüştürülmesine Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz!